სტენდები

2000 წლიდან ერთობამ დაიწყო სავაჭრო სტენდების წარმოება კომპანია ვრიგლი - სთვის. პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებასთან და წარმოების მოცულობის ზრდასთან ერთად კომპანიის შემკვეთები გახდნენ სხვა უცხოური კომპანიებიც, როგორიცაა მარსი, ნესტლე, პროქტერ & გემბელი.

 

ერთობის მიერ დამზადებული სტენდების ფოტოსურათები