კლიენტები

ჩვენი პროდუქციით სარგებლობენ ცნობილი კომპანიები, როგორც საქართველოში ასევე მის საზღვრებს გარეთ. მათ შორის ისეთები, როგორიცაა:

 

ვრიგლის ლოგო პროკტერ ენდ გემბელი პოპული
     
ნესტლე მარსი